Brydż Skarbowców

Główna  |  Komunikaty  |  Forum  Liczba zgłoszeń

Wstępnych

50

Potwierdzenia/rezerwacje

5Twoje zgłoszenie

Dane zawodnika

Reprezentowana jednostka
urząd skarbowy
izba skarbowa
izba celna
brak

Status
pracownik
emeryt/rencista
osoba towarzysząca


Zakwaterowanie

Zamawiam:
kolacja 16 października '09
nocleg 16 października '09
obiad 17 października '09
kolacja 17 października '09
nocleg 17 października '09Pakiet STARTOWY

zamawiam


Dane do rachunku


Podróż

Mogę kogoś zabrać
Chętnie dołączę

Wybór tej opcji oznacza zgodę na udostępnienie Twojego kontaktu innej osobie.
Nie oznacza, że jesteście zobowiązani z propozycji skorzystać.

UWAGA:
W poczcie należy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzenia polskich znaków!


Info o wplacie

Dane wpłacającegoForma wpłaty
przelew bankowy
przekaz na rachunekTo miejsce już czeka na Ciebie!

Tymczasem prezentujemy drużynę MF na podium
MPAC 2008
A to zaprzyjaźniona drużyna z Białegostoku, w tym roku jeszcze lepsza...Zagraj i wygraj w tym roku i Ty!T E S T !

Organizacja Mistrzostw

Mistrzostwa są przedsięwzięciem Klubu Turystyczno-Rekreacyjnego przy Ministerstwie Finansów.

Współpracę z nami i roli Organizatora podjął się Polski Związek Brydża Sportowego.

W przedsięwzięcie włączyło się Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości z siedzibą w Białobrzegach.

Wsparcia udziela Ministerstwo Finansów.

Miejsce i czas

Mistrzostwa odbędą się w Warszawie, w dniach 16-17 października b.r. (piątek-sobota) przy ul. Okrzei 2/4.

Program

Program sportowy Mistrzostw obejmuje:

  ◊ piątek godz. 19.00~24.00 - turniej indywidualny na maxy,

  ◊ sobota godz. 9.00~13.30 - turniej par na impy,

  ◊ sobota godz. 15.30~20.00 po południu - turniej par na maxy.

Uczestnicy

W Mistrzostwach mogą uczestniczyć pracownicy:

  a) jednostek skarbowości (izb i urzędów skarbowych),

  b) urzędów kontroli skarbowej,

  c) Ministerstwa Finansów,

  d) innych jednostek podległych Ministrowi Finansów (np. izb celnych).

Udział w Mistrzostwach mogą brać również emeryci i renciści z ww. jednostek.

Wymienione wyżej osoby mogą uczestniczyć w turniajach par z innymi osobami. Jedynym ograniczeniem jest, aby ta druga osoba nie posiadała tytułu klasyfikacyjnego wyższego niż partner, z zastrzeżeniem (wyjątkiem) do tytułów Mistrza Okręgowego włącznie.

powrót

Zasady gry

W rozgrywkach obowiązują przepisy PZBS (jakże by inaczej?).

Zabrania się używania w licytacji systemów sztucznych, klasyfikowanych jako żółte oraz konwencji klasyfikowanych jako brązowe zgodnie z Polityką Systemową PZBS.

Czołowe miejsca są premiowane przyznaniem punktów PKL w klasyfikacji prowadzonej przez PZBS (Cezar), o ile dotyczą członków PZBS.

Namawiamy do używania kart konwencyjnych. Szczególnie będą przydatne w turnieju indywidualnym - znacznie przyspieszą porozumienie partnerów, pozwolą uniknąć nadmiaru słów, ale i niedomówień.
Załączamy wzór skróconej karty konwencyjnej.

powrót

Wyniki i nagrody

W oparciu o uzyskane wyniki przyznaje się tytuły mistrzowskie:

  - w konkurencji indywidualnej,

  - w konkurencji par, na punkty meczowe,

  - w konkurencji par, na zapis maksymalny.

Tytuły przysługują wyłącznie pracownikom jednostek skarbowości, w tym Ministerstwa Finansów.
Dotyczy to również konkurencji par, w której tytuły uzyskają pary złożone z ww. zawodników.

Warunkiem przyznania tytułów Mistrza Polski jest udział w zawodach (turnieju) przynajmniej 44 zawodników.

Wszyscy uczestnicy, mający opłacone składki PZBS, uzyskają punkty klasyfikacyjne (pkl), zgodnie z zajętym miejcem w turnieju. Również wszyscy uczestnicy walczą o prymat i trofea w klasyfikacji na najlepszego zawodnika Mistrzostw.

Mogą zostać przyznane wyróżnienia, w szczególności:

  - dla najlepszej zawodniczki Mistrzostw,

  - dla najlepszego zawodnika z regionu,

  - za dalsze miejsca w klasyfikacji łącznej.

Nagród pieniężnych nie przewiduje się.

Ogłaszona zostanie klasyfikacja regionalna. Jej zasady nie zostały jeszcze przesądzone - zapraszamy do wypowiedzi i ankiety na Forum.

powrót

Wsparcie

Mistrzostwa cieszą się poparciem Ministerstwa Finansów.

W wymiarze finansowym nie jest ono wielkie, ale wystarczyło na ufundowanie pamiątkowych trofeów. Mamy pewność, że przypadną zwycięzcom do gustu (w sumie każdy by chciał...).

Najważniejsze jednak jest to, że dostrzeżone zostały walory sportowe i społeczne tej imprezy.

To także akcent, który współgra z obchodami 90-lecia Administracji Skarbowej w Polsce.

Jest to również bardzo ważny sygnał dla potencjalnych uczestników i wszystkich, którzy mogą mieć wpływ na zapewnienie w Mistrzostwach udziału brydżystów ze swojego regionu.

powrót

Zgłoszenia

Najlepszym sposobem zgłoszenia do Mistrzostw jest wysłanie pocztą elektroniczną wypełnionego formularza, który zamieszczamy obok.

W formularzu pozycję "Partner" wypełniają tylko osoby towarzyszące - zgłoszenia dokonują we własnym imieniu.

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone odwrotnie, w tej samej formie.
W przypadku zamówienia pakietu INWIT podjęte zostaną starania dotyczące rezerwacji miejsca noclegowego.
Jej dokonanie zostanie potwierdzone również pocztą elektroniczną.

Rezerwacja zostanie wycofana, jeżeli do 6 października b.r. na konto PZBS nie wpłyną środki finansowe.
Dokonanie wpłaty warto zasygnalizować informacją z formularza obok.

Fakt otrzymania przez PZBS wpłaty zostanie potwierdzony odrębną korespondencją.

W razie problemów lub potrzeby dokonania dodatkowych ustaleń prosimy o kontakt telefoniczny do Janusza lub Mariana - numery widnieją na głównej stronie tej witryny.

powrót

Wpisowe

 1. Wpisowe, uprawniające do udziału w Mistrzostwach, z zastrzeżeniem warunków wymienionych w pkt 4 Regulaminu, wynosi od osoby:

  • a) 20 zł za każdy turniej (indywidualny, par) albo

   b) 50 zł za wszystkie turnieje.

 2. Wpisowe, o którym mowa w pkt. 1 wnoszone jest w okresie przyjmowania zgłoszeń do każdego turnieju.

 3. Do udziału w Mistrzostwach, bez wnoszenia opłat wymienionych w pkt 1, uprawnione są:

  • a) osoby nabywające pakiety uczestnictwa INWIT lub STARTOWY, oferowane przez Polski Związek Brydża Sportowego (patrz tytuł niżej),

   b) osoby uczestniczące w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek.

powrót

Pakiety

Specjalnie dla przyjezdnych uruchamiamy pomoc w załatwianiu miejsc noclegowych.

Organizatorzy oferują rezerwację miejsc noclegowych i posiłków w cenie połączonej z opłatą startową - w jednym pakiecie pn. INWIT.
Mogą zaistenieć ograniczenia w rezerwacji miejsc. O dostępności oferty decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłat, po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji (odrębnie od potwierdzenia zgłoszenia!), należy dokonywać na konto PZBS:
PZBS .................................................................................................
z dopiskiem "Skarbowcy".

Jedna wpłata może dotyczyć większej liczby osób, ale należy je rzecz jasna wymienić.

Osoby nie zainteresowane noclegiem mogą zakupić pakiet pn. STARTOWY w cenie 80 zł, uprawniajacy do udziału we wszystkich turniejach oraz obiadu w Ośrodku w drugim dniu Mistrzostw.
Rezerwacji pakietu (a dokładniej obiadu) należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 8 pażździernika b.r.
Płatność pobiera organizator w dniu turnieju.

Poniżej przedstawiamy szczegóły oferty:

KodCenaPokójKolacjaI nocObiadKolacjaII nocJest
________
INWIT 14904-os + Tak
INWIT 14K1104-os++ Tak
INWIT 14O1204-os ++ Tak
INWIT 14KO1404-os+++ Tak
INWIT 14P1404-os +++ Tak
INWIT 14KP1604-os++++ Tak
_________
INWIT 241904-os ++++Tak
INWIT 24K2104-os+++++Tak
_________
INWIT 121102-os + Tak
INWIT 12K1302-os++ Tak
INWIT 12O1402-os ++ Tak
INWIT 12KO1602-os+++ Tak
INWIT 12P1602-os +++ Tak
INWIT 12KP1802-os++++ Tak
_________
INWIT 22N1802-os++Tak
INWIT 222302-os ++++Tak
INWIT 22K2502-os+++++Tak
INWIT 22O2102-os +++Tak
INWIT 22P20002-os + ++Tak
INWIT 22KP2202-os+++ +Tak
_________
INWIT 32N1102-os +Tak
INWIT 321602-os+++Tak
INWIT 32O1402-os+ +Tak
INWIT 32P1302-os ++Tak

◊ I noc - z 16 na 17 października; II noc - z 17 na 18 października
◊ Cena noclegu obejmuje śniadanie.
◊ Pokoje 4-osobowe przy Okrzei.
◊ Pokoje 2-osobowe w hotelu Logos, po drugiej stronie Wisły (spacer ok. 15 min.).
◊ Wszystkie pokoje są wyposażone w umywalki.

Ponieważ niezbędna jest rezerwacja miejsc hotelowych, im wcześniej dacie znać o swoim wyborze, tym lepiej.

Dokonanie rezerwacji zostanie potwierdzone przez Organizatora.

powrót

Regulamin

W tym miejscu zamieszczamy Regulamin Mistrzostw.

powrót

opracowanie i treść ©2009 - Janusz Woźniak

projekt: www.atcsites.com